ENGlISH |  在线留言 |  移动手机站  | 安锻集团总站
 

产品中心

Loading...

收藏该产品 电液动力头(液气)

客服热线:0372-5973147 5923102

液气动力头介绍

  【产品描述】 

  液气电液动力头用于对各种结构形式的蒸-空 自由锻锤(单臂、拱式、桥式)和蒸-空模锻锤的改造。利有原锤的砧座、机身、导轨、模座,配上新的锤头、动力头、液压站和电器控制系统。

 

  【技术特点】

  •系统内部循环使用液压油和氮气。

  •根据锻锤工作情况选择开启电机数量,节能效果显著。

  •保持原锤操作方式,但是操作系统更加轻便、灵活。  

 

  【技术参数】

 

自由锻液气动力头主要技术参数

项目

单位

DY1Z

DY2Z

DY3Z

DY5Z

打击能量

KJ

35

70

120

175

落下部分质量

kg

1300

2600

4200

6000

锤头最大行程

mm

1000

1260

1450

1730

打击频次

min-1

重击50-60,轻击90-120

工作气压

Mpa

2-4

2-4

2-4

2-4

工作油压

Mpa

10-14

10-14

10-14

10-14

装机容量

kw

2×45

3×55

4×55

5×75单臂自由锻液气动力头主要技术参数

项目

单位

DY1ZD

DY2ZD

DY3ZD

打击能量

KJ

35

70

120

落下部分质量

kg

1300

2600

4200

锤头最大行程

mm

1000

1260

1450

打击频次

min-1

重击50-60,轻击90-120

工作气压

Mpa

2-4

2-4

2-4

工作油压

Mpa

10-14

10-14

10-14

装机容量

kw

2×45

3×55

4×55模锻液气动力头主要技术参数

项目

单位

DY1M

DY2M

DY3M

DY5M

DY10M

打击能量

KJ

35

70

120

125

250

落下部分质量

kg

1300

2600

4200

6000

13000

锤头最大行程

mm

1000

1260

1450

1300

14000

打击频次

min-1

5秒≥5锤

工作气压

Mpa

2-4

2-4

2-4

2-4

2-4

工作油压

Mpa

9-14

9-14

9-14

9-14

9-14

装机容量

kw

55

3×45

3×55

4×55

6×55